Värmepumpar Kungälv

Välj rätt värmepump

Att använda sig av en värmepump är ett mycket bra sätt att utvinna värme från naturen och kan sänka din uppvärmningskostnad betydligt mer än vad du tror. En fördel med en värmepump är att de ofta har en väldigt lång livslängd. Det finns flera olika typer av uppvärmningssystem som hämtar energin på olika sätt. De vanligaste är luft/vatten, jordvärme och bergvärme. Kort fakta kan läsas här nedan om diverse system.


Luft/Vatten: 
Med luft/vattenvärme så slipper man allt krångel med att borra och gräva. Det är också billigare att installera än jord- eller bergvärme. Luft/vattenvärmepumpar är mer energieffektiva än luft/luft- eller frånluftspumpar eftersom de även ger varmvatten, något de andra pumparna ej kan. Luft/vatten är ett perfekt alternativ om man inte vill eller kan borra eller gräva på tomten.


Jordvärme: 
Man behöver inte borra något för att installera jordvärme utan man gräver ner slingor i marken på ungefär 1 meters djup. Hur lång slinga man behöver beror på många faktorer såsom husets storlek, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden. Fördelar med jordvärme är t.ex. att man inte behöver borra något, det är billigare att installera än bergvärme men det ger också en jämn temperatur genom året.


Bergvärme: 

  • Värmen kommer från att solen värmer upp jorden, alltså inte från jordens inre.
  • Bergvärme är relativt stabilt över året så kostnaderna är väldigt förutsägbara.
  • Hålet som borras är generellt mellan 59 och 201 meter djupt.
  • Om man behöver borra flera hål så placerar man dem inte närmre än 20 meter ifrån varandra.
  • Man kan ta ut ungefär 10 och 30 Watt per meter borrhål.

Intresseanmälan

Tveka inte att göra en intresseanmälan  


Energimyndigheten

Det finns olika fördelar med de olika typerna av uppvärmningssystem. Vissa anläggningar eller hushåll kan vara bäst lämpade för bergvärme medans andra fungerar bäst med jordvärme eller en luft/vatten värmepump. 
För att du ska känna dig trygg i ditt val kan du alltid kontakta oss så vägleder vi dig till rätt beslut.

Läs mer om våra olika värmepumpar här:

Värmepump Luft / Vatten 
Jordvärme
Bergvärme VVS Företagen logo

Auktoriserad VVS-installatör logo

Inr Partner logo

Debe Flow Group logo

Comfort K-B Rör AB

Thermia logo

Thermia logo